งาน​ TRIUP

งาน​ TRIUP
0 0
Read Time:6 Minute, 55 Second

งาน​ TRIUP Act ช่วยปลดล็อก สิ่งแรกเป็นกระบวนการทำให้เศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี สิ่งใหม่ ส่วนลำดับที่สองเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับการชิงชัยของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ข้อบังคับฉบับนี้จะเข้าไปช่วยอีกทั้งในกรุ๊ป SMEs สตาร์ทอัพ รวมทั้งถ้าเกิดทำทั้งคู่ส่วนแรกได้ สิ่งที่จะตามมาเป็นการที่ชุมชนศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ของไทยแข็งแกร่งขึ้น การลงทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งยังจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน โดยการจะมีผลให้ทั้งยัง 3 ส่วนนี้เกิดขึ้นได้ จะต้องมีการปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลของงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ ให้ผู้กระทำศึกษาค้นคว้าได้ครอบครองผลงาน ผลตอบแทนที่หมายก็จะเกิดขึ้นอีกทั้งกับประชากร ผู้ประกอบธุรกิจ สังคม แล้วก็ประเทศ รวมทั้งนักค้นคว้าที่ทำเพื่อสังคม ทำเพื่อชุมชน ที่ข้อบังคับฉบับนี้ได้มีการแบ่งเงินรางวัลให้นักค้นคว้าในกลุ่มนี้ด้วย ถัดมาเป็นเรื่องของการผลักดันและสนับสนุน ข้อบังคับนี้เกื้อหนุนให้การดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวทำเป็นง่ายมากยิ่งขึ้น แล้วก็ส่วนท้ายที่สุดเป็นการผลิตกลไก เป็นสิ่งที่จะจะต้องมาร่วมกันนึกถึงขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ จะทำเช่นไรให้กลไกการทำงานต่างๆหมุนถัดไปได้” ดร. กิตำหนิดงค์ กล่าว

ดังนี้ พระราชบัญญัติ ช่วยเหลือการใช้ผลดีผลจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 มีจุดหมายหลัก เป็นปรารถนาสร้างผลพวงจากผลที่ได้รับจากงานวิจัยและก็สิ่งใหม่ที่เมืองช่วยเหลือทุน ไปสู่การใช้คุณประโยชน์เชิงการค้าและก็สังคมได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดให้คนรับทุน (มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน) สามารถเป็นเจ้าของผลของงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ และก็จะต้องนำผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่ระบุ

มหกรรมช่วยเหลือการใช้ผลดีจากงานศึกษาเรียนรู้ ( งาน​ TRIUP Fair 2023)

ขอโฆษณา “มหกรรมช่วยเหลือการใช้ผลดีจากงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัย (TRIUP Fair 2023) ในวันจันทร์ที่ 4 – วันพุธที่ 6 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2565ในMitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นงานเปิดตัวพ.ร.บ.สนับสนุนการใช้คุณประโยชน์ผลของงานวิจัยและก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act; TRIUP Act) ที่ จัดโดย ที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ (สกสว.)

ตามพ.ร.บ.ที่ประชุมแผนการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2562 มาตรา 43 ได้กำหนดให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน เกื้อหนุน และก็ขับระบบการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์วิชาความรู้ ปรับปรุงแนวนโยบายสาธารณะ แล้วก็เกื้อหนุนการนำผลของงานวิจัยและก็ของใหม่ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและก็สังคม เพื่อมีการปรับปรุงประเทศอย่างสมดุล ประกอบกับพ.ร.บ.สนับสนุนการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 ได้มีเจตนาให้คนรับทุนหรือนักค้นคว้าสามารถเป็นเจ้าของผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ เพื่อช่วยเหลือให้มีการนำผลวิจัยและก็ของใหม่ไปใช้ อันจะมีคุณประโยชน์ทั้งยังการต่อยอดการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของประเทศในรูปภาพรวม แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้มีการศึกษาค้นคว้าและก็สร้างของใหม่มากขึ้น

ในการนี้ ที่ทำการจัดแจงทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็เลยมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมการจัดแสดงในงานมหกรรมแสดงนิทรรศการ “สนับสนุนการใช้ผลดีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ของใหม่ภายใต้พ.ร.บ.ช่วยเหลือการใช้ผลดีผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ งาน​ TRIUP พุทธศักราช 2564 : มหกรรม TRIUP Act Fair 2023” ช่วงวันที่ 4-6 ม.ย. 2565ในMitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย ที่ทำการคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ เพื่อหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ แล้วก็ผู้ที่มีการเกี่ยวข้อง มีความสามารถเกี่ยวกับพ.ร.บ.ผลักดันการใช้ผลดีผลวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 นี้ตลอดจนเตรียมตัวเพื่อรองรับเมื่อข้อบังคับมีผลบังคับใช้ถัดไป

“มหกรรมเกื้อหนุนการใช้ผลดีจากการวิจัย TRIUP Fair 2023” ได้รับความพอใจประสบผลสำเร็จงาน

“มหกรรมช่วยเหลือการใช้ผลดีจากงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัย หรือ TRIUP Fair 2023” จัดโดย! ที่ทำการคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า และก็ของใหม่ (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สป.อว.) แล้วก็ หน่วยบริหารรวมทั้งจัดแจงทุน (PMU) ร่วมกับพรรคโครงข่าย รวม 17 หน่วยงาน ไปถึงเป้าหมายแล้วก็ได้รับความพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ตลอดการจัดงาน 3 วัน มีผู้เข้าร่วมดูอีกทั้งนักค้นคว้า ชุมชนศึกษาค้นคว้า! ผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนพลเมืองทั่วๆไปจำนวนไม่ใช่น้อย ดังจุดหมายที่อยากที่จะให้กำเนิดความรู้ความเข้าใจและก็มองเห็นคุโณปการของ “พ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564” ที่ก่อกำเนิดการปลดล็อคผลที่เกิดจากงานวิจัยของเมืองไทย ให้เติบโตแล้วก็มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มสมรรถนะ!

ด้านในงานมีการแสดงผลงานของใหม่ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงอีกทั้งทางเศรษฐกิจ! สังคม แล้วก็สภาพแวดล้อม กิจกรรมนานาประการแล้วก็บ่งบอกถึงถึงการใช้ผลดีจาก พระราชบัญญัติ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา สถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาและก็กฎเกณฑ์ โซนแนวนโยบายผลักดัน ววน. โซนแผน ววน. แล้วก็โปรแกรมการมอบทุน โซนร้านขายของของใหม่ สำหรับราษฎรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว โซนแสดงผลลัพธ์การค้นคว้าวิจัยแล้วก็ของใหม่ โซนสินเชื่อเพื่อนฝูงวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนสนทนาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการพูดคุยเรื่องต่างๆในนานัปการมุม! โดยวิทยากรผู้ มากมายประสบการณ์อีกทั้งในด้านการนำผลของงานวิจัยไปต่อยอดเชิงการค้า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ฉบับดังที่กล่าวมาแล้ว ฯลฯ

หน่วยงานร่วมจัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “มหกรรมช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัย! TRIUP Fair 2023” จะส่งต่อพลังที่การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ สนับสนุนการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ ให้กำเนิดปริมาณสิทธิบัตรมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างก้าวกระโจน ซึ่งจะเป็นข้อสำคัญสำหรับเพื่อการสร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจและก็สังคม งาน​ TRIUP โดยมีเป้าหมายเพิ่ม! GDP ของประเทศ 1.5% จากการลงทุนด้าน ววน. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและก็ประชากร สำหรับในการนำผลของงานวิจัย สิ่งใหม่ไปต่อยอด ปรับปรุงแก้ไขกรรมวิธีการผลิตและก็บริการ แปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานสิ่งใหม่ถัดไป!

ขอเชื้อเชิญดู “มหกรรมผลักดันการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัย TRIUP Fair 2022”

ศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือวิทยาศาสตร์! ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ (กสว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุข้าล (ที่ห้าจากขวา) ผู้อำนวยการ ที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สกสว.) แล้วก็ คุณนิศาแขน ก็เลยเจริญรุ่งเรืองธรรม! (ลำดับที่สามจากซ้าย) ที่ปรึกษา สกสว. พร้อมทั้งประธานหน่วยงานรวม 17 หน่วยงาน มี สป.อว. สอวช. วช. บพข. บพื้นที่ บพค. สนช. สวกรัม สวรส. ศลช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทปอ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แล้วก็ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย ให้เกียรติร่วม! งานแถลงข่าว “มหกรรมเกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์จากงานค้นคว้าวิจัย TRIUP Fair 2022”

ดังนี้ นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยกับกิจกรรมเพื่อสร้างการรับทราบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ! เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญช่วยปลดล็อกความเป็นเจ้าของรวมทั้งส่งเสริมผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ต่างๆให้มีการต่อยอด! แล้วก็การใช้แรงงานได้จริง เพื่อมีการปรับปรุงประเทศแบบก้าวกระโจนในทุกๆด้านในตึกเอสเอ็ม ทาวเวอร์ โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน 2565ในสามย่าน มิตรทาวน์!

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %